ATV Polska
A A A

Akcja

Biuro ATV POLSKA 10.04.2009
18 kwietnia na terenach podległych Nadleśnictwu w Chrzanowie odbędzie się pilotażowa akcja społeczno - edukacyjna pn. "SPRZĄTAMY LAS".

Dzięki staraniom członków Teamu ATVFunsQuad, współpracującego z nimi pracownika Służby Leśnej - "Leśnego" i przy aprobacie Nadleśniczego, pana Andrzeja Berkowskiego zostanie podjęta pierwsza w Polsce zintegrowana akcja, w której przy sprzątaniu dzikich wysypisk śmieci udział wezmą członkowie Stowarzyszenia ATV Polska, riderzy z Teamu ATVFunsQuad oraz wychowankowie z Domu Dziecka w Jaworznie.

Akcji patronuje Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców - ATV Polska, które to dzięki staraniom Zarządu i członków ATVFunsQuadu uzyskało oficjalną zgodę.

Wszystkie podejmowane działania będą koordynowane i nadzorowane przez pracowników Straży Leśnej oraz Nadleśnictwa.


Akcja o wymiarze edukacyjnym ma na celu pokazanie młodzieży - wychowankom Domu Dziecka - zagrożeń, jakie stanowią dzikie wysypiska, w jaki sposób wpływają one nie tylko na krajobraz ale i na samą biologiczną warstwę przyrody w naszych lasach. Pracownicy Lasów Państwowych poświęcą swój czas na przekazanie tych cennych informacji młodzieży. Wedle przedświątecznej zasady "czym skorupka za młodu nasiąknie..." mamy nadzieję zaszczepić dzieciom poszanowanie do środowiska naturalnego i rozumienie jego problemów.

Do przeprowadzenia akcji przygotowaliśmy samochód terenowy oraz kilka quadów wyposażonych w haki i dopięte do nich przyczepy, na które będziemy ładować zebrane śmieci - jako rewelacyjny środek umożliwiający dotarcie praktycznie w najtrudniejsze zakątki lasu. Zapewniamy kamizelki ostrzegawcze, rękawice ochronne, łopaty i catering, Nadleśnictwo gwarantuje worki na śmieci.

Do tego zestawu dodajemy siłę rąk naszych, naszych rodzin oraz wychowanków z domu Domu Dziecka. Liczymy na to, że frekwencja sięgnie 30 osób aktywnie uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Połączone działania, jakie podejmiemy 18 kwietnia mają charakter pilotażowy. Udział dzieci z Domu Dziecka ma być wstępem do uczestnictwa w V Edycji Konkursu "Czysty Las" organizowanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Liczymy na to, że Nadleśnictwo w Chrzanowie przystąpi do tego konkursu, jako jednostka opiniodawcza i nadzorcza, a dzieci będą walczyć o sporą nagrodę finansową. Jeżeli tak się stanie, akcja ta będzie zwiastunem regularnej współpracy z Nadleśnictwem, dzięki której dzieci z Domu Dziecka będą miały większe szanse na wygraną.

Zachęcam wszystkich do podejmowania podobnych prób na swoim terenie, w końcu walczymy o nasze środowisko naturalne!
', 'atvpolska.pl'); ga('send', 'pageview');