ATV Polska
A A A

dodawanie imprezy

Nazwa
Miejsce
Data początku
Data końcowa
Nazwa organizatora
Adres
Telefon
Fax
WWW
E-mail
Kategoria
Opis
Plik 1:

Nazwa wyświetlana
Plik 2:

Nazwa wyświetlana
Plik 3:

Nazwa wyświetlana
Plik 4:

Nazwa wyświetlana
Plik 5:

Nazwa wyświetlana

Warunki zamieszczania informacji o imprezach na stronie Polskiego Stowarzyszenia Czterokołowców –ATV Polska

Zgłoszenia imprez są płatne:
• Koszt zamieszczenia jednej imprezy - 60 zł netto

Z opłat zwolnieni są:
• Organizatorzy zrzeszeni w Polskim Związku Motorowym 
• Organizatorzy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Czterokołowców -ATV Polska 
• Organizatorzy, którzy mają aktualnie wykupioną dowolną formę reklamy na stronie ATV Polska (możliwość darmowego zgłoszenia maksymalnie 3 imprez w roku)
• Organizatorzy imprez charytatywnych, proekologicznych oraz takich, w których od uczestników nie jest wymagana opłata wpisowa 

Miejsce emisji ogłoszenia:
• Kalendarz Imprez ATV Polska oraz Forum ATV Polska

Warunkiem zamieszczenia informacji o imprezach na stronie ATV Polska jest:
1. Przesłanie e-mailem na adres klub@atvpolska.pl danych Organizatora, wymaganych do wystawienia faktury : pełna nazwa, adres siedziby, NIP, nr KRS, imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon kontaktowy, strona www, e-mail. Oraz danych o zgłaszanej imprezie – miejsce, termin rozegrania imprezy, charakterystyka imprezy. 
2. Zgłoszenie imprezy do Kalendarza Imprez ATV Polska za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.
3. Ogłoszenie zostanie opublikowane po wpłynięciu należności na konto ATV Polska. Dane do przelewu zostaną wysłane po spełnieniu w/w warunków.
4. Organizator zgłaszanej imprezy, do 10 dni od jej zakończenia, zobowiązany jest do zamieszczenia na forum w wątku o swojej imprezie 20 linii tekstu oraz 15 zdjęć w formacie 800x600 px. UWAGA! Obowiązuje zakaz zamieszczania odnośników do komercyjnych stron organizatorów. 
5. Złamanie, któregokolwiek punktu niniejszych warunków uniemożliwi Organizatorowi zamieszczanie kolejnych ogłoszeń w przyszłości.
6. Ogłoszenia zamieszczane przez osoby trzecie będą usuwane. 


Kontakt w sprawie zamieszczenia ogłoszenia:
klub@atvpolska.pl
tel. (012) 428 69 24


ATV Polska nie ponosi odpowiedzialności zarówno za zmiany w Kalendarzu Imprez jak również za fakt, że dana impreza nie odbyła się. Przed podjęciem decyzji o ewentualnym uczestnictwie w imprezie prosimy o kontakt z jej organizatorem. Równocześnie zachęcamy wszystkich organizatorów do zgłaszania imprez do Kalendarza.