Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców - ATV Polska - Forum
http://atvpolska.pl/forum/

Regulamin forum: "Strefa komercyjna MOTOBAZAR"
http://atvpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=217&t=49730
Strona 1 z 1

Autor:  D.L-G [ 17.07.2012 09:54 ]
Temat postu:  Regulamin forum: "Strefa komercyjna MOTOBAZAR"

Regulamin forum: "Strefa komercyjna MOTOBAZAR"

1. „Strefa komercyjna MOTOBAZAR” dedykowana jest podmiotom komercyjnym (Ogłoszeniodawcom), prowadzącym działalność gospodarczą związaną z tematyką ATV: sklepów, warsztatów, wypożyczali, właścicieli torów, organizatorów eventów itd., które podpiszą z ATV Polska umowę o prowadzeniu działalności komercyjnej na Forum ATV Polska.
2. W ramach umowy Ogłoszeniodawca może zamieścić ogłoszenie z informacją o prowadzonej działalności i zaprezentować ofertę.
3. Do zamieszczania postów o treści reklamowej uprawniony jest jedynie ten Użytkownik, który reprezentuje Ogłoszeniodawcę związanego umową z ATV Polska o prowadzeniu działalności komercyjnej na Forum ATV Polska.
Zasady korzystania z forum „Strefa komercyjna” :
4. W dziale „Strefa komercyjna MOTOBAZAR” możliwe jest zamieszczanie ogłoszeń komercyjnych w postaci: testów dealerskich, prezentacji produktów, ofert cenowych, akcji promocyjnych, jak również wydarzeń komercyjnych organizowanych przez podmioty.
5. W „Strefie komercyjnej MOTOBAZAR” niedozwolone są następujące praktyki: porównania cenowe produktów w polskiej sieci sprzedaży, negocjacje cenowe, wojny cenowe, jak również ingerencje użytkowników reprezentujących podmioty w innych działach, mające na celu zaprezentowanie konkurencyjnej oferty.
6. Dział będzie służył również dyskusjom na temat prezentowanych produktów bądź usług. ATV Polska zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Ogłoszeniodawcy, który umieścił dane ogłoszenie, do edycji lub kasowania ogłoszeń komercyjnych zamieszczonych w dziale "Strefa komercyjna MOTOBAZAR" jeżeli uzna, że naruszają one niniejszy regulamin. Wszelkie kwestie sporne pomiędzy Ogłoszeniodawcą a ATV Polska mogą być wyjaśniane tylko z udziałem stron, których dotyczy umowa.
7. W treści ogłoszeń, na zdjęciach, w materiałach filmowych dopuszczone jest zamieszczanie logotypów, adresów stron i wszelkich danych kontaktowych Ogłoszeniodawców związanych umową z ATV Polska. Liczba zamieszczonych ogłoszeń jest nieograniczona.
8. Ogłoszenia będą publikowane na Forum ATV Polska przez okres określony w umowie. Po wygaśnięciu umowy ogłoszenia zostaną ukryte.
9. Ogłoszeniodawca ma prawo poinformowania użytkowników forum ogólnego o konkretnej ofercie zamieszczonej w dziale "Strefa komercyjna MOTOBAZAR" poprzez zamieszczenie aktywnego linku o następującej treści: "Informacje o ofercie dostępne są w "Strefie komercyjnej MOTOBAZAR".
10. ATV Polska zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Ogłoszeniodawcy, który umieścił dane ogłoszenie, do edycji lub kasowania ogłoszeń komercyjnych zamieszczonych w innych działach Forum ATV Polska. ATV Polska zastrzega sobie prawo do interpretowania terminu „ogłoszenie komercyjne”.

Odpowiedzialność:
11. Dodanie ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu i polityki prywatności.
12. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
13. Ogłoszeniodawca umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojęta treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność, a także zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
14. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obsceniczne i wulgarne, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących ATV Polska lub niezgodnych z typem ogłoszenia, jak również innych treści zakazanych przez prawo. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń przedmiotów lub usług, które są prawnie zakazane, a w szczególności pochodzących z przestępstwa. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu, ATV Polska zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
15. ATV Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość przedmiotu ogłoszenia.
16. ATV Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których ogłoszenie z którego skorzystał Ogłoszeniobiorca, nie spełnia jego oczekiwań.

Opłaty:
17. Korzystanie z forum „Strefa komercyjna MOTOBAZAR” jest płatne.
18. Opłata wynosi 60 zł brutto/ogłoszenie/miesiąc.
19. ATV Polska przewiduje możliwość rozliczeń barterowych (sponsoring nagród lub organizacji imprez organizowanych przez ATV Polska).
20. Dział dedykowany konkretnemu Ogłoszeniodawcy zostanie uruchomiony na forum ATV Polska po uiszczeniu opłaty i po wysłaniu przez ATV Polska e- maila potwierdzającego otrzymania płatności.
21. Przeglądanie działu „Strefa komercyjna MOTOBAZAR” jest bezpłatne.
22. Niniejszy regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez ATV Polska. O zmianach. regulaminu i o terminach obowiązywania zmian, ATV Polska poinformuje na forum ATV Polska.
Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni, licząc od daty ich udostępnienia.

Kontakt:
[email protected]
tel. 601 590 301

Strona 1 z 1 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/