ATV Polska
I Runda Przeprawowych Mistrzostw Polski i Pucharu Polski ATV PZM Can-Am

Wersja polska
Wersja polska

English
English

Wersja polska

Wersja polska

English

English
  • Kontakt/Contact
  • Informacje ogólne
  • Harmonogram
  • English
A A A
Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców-ATV Polska
Plac Szczepański 8
tel. + 48 601 590 301
www.atvpolska.pl
dlechowicz@atvpolska.pl

Na I Rundę Przeprawowych Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski ATV PZM Can-Am zapraszamy  w malownicze tereny położone w województwie olsztyńskim, w gminie Miłakowo. Trasy rajdu poprowadzą Was przez urokliwe pagórki, wzgórza i wąwozy.

A A A

Na I Rundę Przeprawowych Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski ATV PZM zapraszamy w malownicze tereny położone w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Miłakowo. Trasy rajdu poprowadzą Was przez urokliwe pagórki, wzgórza i wąwozy.

W sezonie 2018 chcemy zaproponować Wam nową formułę zawodów i spróbować zachęcić do uczestniczenia w imprezach osoby niezdecydowane i obawiające się dotychczas samego słowa „rajd”. Dla takich osób tworzymy klasę Puchar Polski klasa FUN.
Nowością jest również utworzenie dwóch klas w ramach Mistrzostw Polski – klasy PMP EXTREME i PMP ADVENTURE.

Ogólne zasady:

MISTRZOSTWA POLSKI -Klasy: Extreme i Adventure


W ramach Przeprawowych Mistrzostw Polski ATV PZM, dla tych zawodników którzy rywalizację przeprawową już polubili, tworzymy w tegorocznym cyklu zawodów podział na dwie klasy: Extreme i Adventure - obie te klasy będą miały rangę Mistrzowską. Trasy dla klasy PMP Extreme i PMP Adventure będą się od siebie różniły stopniem trudności.

Klasa PMP Extreme:
W klasie PMP Extreme startować mogą 2 lub 3 osobowe teamy. W klasie Extreme dopuszcza się do startu dowolnej marki quada z napędem 4x4. Aby zakwalifikować się do klasy ATV Extreme, uczestnik musi podać nazwę co najmniej jednej, uznanej przez organizatora imprezy przeprawowej lub sportowej, w której dotychczas uczestniczył lub posiadać rekomendację od znanego organizatorom zawodnika. Do startu w klasie Extreme dopuszczeni będą zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i spełniają wymagania regulaminu w zakresie uprawnień do kierowania pojazdem. Uczestnicy klasy PMP Extreme poruszają się po trasie klasy PMP Extreme.

Klasa PMP Adventure:
W klasie PMP Adventure startować mogą 2 lub 3 osobowe teamy. W klasie PMP Adventure dopuszcza się do startu dowolnej marki quada z napędem 4x4. Minimalny wiek uczestnika - ukończone 16 lat, prawo jazdy kategorii B1. Wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Uczestnicy klasy PMP Adventure poruszają się po trasie klasy PMP Adventure.
Uwaga! Uwzględniając wnioski zawodników, aby zapewnić uczestnikom PMP Adventure równe szanse walki o podium, w klasie PMP Adventure nie mogą startować zawodnicy PMP, którzy stanęli na podium Klasyfikacji Generalnej PMP w latach 2016 i 2017.
Wyjątek: zawodnicy z podium Klasyfikacji Generalnej PMP 2016 i 2017 mogą wystartować w PMP Adventure pod warunkiem, że zgłoszą się w teamie z zawodnikiem, który w w/w latach nie startował w PMP.


PUCHAR POLSKI klasa Fun
Wiemy, że część użytkowników, dysponujących quadami mniej znanych marek, nigdy niestartujących dotąd w rajdach przeprawowych dotychczas obawiała się wjazdu na nasze trasy. To dla takich osób dedykujemy nową klasę - Puchar Polski klasa FUN.
Klasa PPP FUN: W klasie PPP FUN startować mogą te osoby, które nigdy nie brały udziału w rajdach lub chcą uczestniczyć w zawodach rekreacyjnie. Wystarczy mieć dowolnej marki quada z napędem 4x4. Limit członków teamu wynosi max. 5 osób. Minimalny wiek uczestnika - ukończone 16 lat, prawo jazdy kategorii B1. Wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Klasa PPP FUN zdobywa łatwe, dobrane do poziomu jazdy pieczątki. W klasie PPP FUN liczy się chęć wspólnej zabawy w terenie, zobaczenie z bliska rywalizacji i udziału we wspólnej biesiadzie.

Zasady rywalizacji i klasyfikacji:
Rywalizacja polega na pokonywaniu trasy według śladu wpisanego przez organizatora do urządzenia GPS zawodnika oraz odnajdywaniu punktów w terenie oznaczonych jako EPK. Wystarczy jedno urządzenie GPS na team.

Organizator obsługuje następujące modele GPS firmy Garmin: Etrex, Seria 60, Seria 62, Seria 64,Seria 76, Seria 276, Seria Colorado, Seria Montana, Seria Oregon. Dakota, EDGE, ZUMO 400, ZUMO 500. TwoNav: Delta i Aventura. Użytkownicy marki TwoNav proszeni są o wcześniejsze poinformowanie organizatora w celu zweryfikowania, czy obsługiwany jest również dany model urządzenia. Biuro rajdu nie obsługuje odbiorników typu samochodowego. Odbiorniki GPS muszą posiadać naładowane baterie/akumulatory. Muszą być również wyczyszczone z wcześniej zapisanych tracków i waypointów. W przypadku zdeponowania odbiorników GPS z nieusuniętymi wcześniej trackami i waypointami organizator dokona samodzielnie bezpowrotnego wyczyszczenia pamięci urządzenia.

Podstawową zasadą rywalizacji i klasyfikowania zawodników jest zdobywanie w określonym przez organizatora limicie czasu jak największej ilości EPK (Elektronicznych Punktów Kontrolnych) poprzez zarejestrowanie ich odczytów w urządzeniach RSG (Rejestrator Seven Guard) zaplombowanych do każdego pojazdu. Odczyt jest możliwy po zbliżeniu pojazdu na odległość ok. 0,5 m do miejsca zamocowania EPK.

Start na trasę odbywa się w teamach. Tworzenie teamów ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników poruszających się po ekstremalnej trasie.
Klasyfikacja punktowa jest indywidualna. W Klasyfikacji, do liczenia wyników brane będą pod uwagę tylko wyniki indywidualne poszczególnych członków teamu. Na każdej z rund zawodnicy mają prawo tworzyć nowe teamy. Absencja któregokolwiek członka teamu w którejkolwiek rundzie nie doprowadza do spadku w Klasyfikacji Generalnej pozostałych zawodników z teamu. W przypadku rozpadu teamu po którejkolwiek rundzie członkowie zespołu odchodzą zabierając swoją liczbę punktów. Istnieje możliwość zmiany klasy w czasie trwania sezonu, jednak uczestnicy tracą zdobyte we wcześniejszych rundach punkty.

Do udziału w zawodach zaproszeni są zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i osoby stawiające dopiero pierwsze kroki na bezdrożach. Przeprawowa jazda na quadach została zaliczona przez PZMot do sportów popularnych, tak więc zawodników nie obowiązują żadne licencje natomiast egzekwowane będzie wyposażenie uczestnika w homologowany kask i ochraniacz kręgosłupa oraz pojazd spełniający wymagania limitu głośności, zgodny z regulaminami do poruszania się po terenach chronionych.

Regulaminy dostępne są w załącznikach, w Kalendarzu Imprez ATV Polska.

PMP oraz PPP ATV PZM są własnością Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej PZM).

Organizatorem, wskazanym decyzją GKSPiT PZM, do realizacji PMP i PPP ATV PZM jest Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców - ATV Polska zwane dalej ATV Polska. ATV Polska posiada wyłączne prawo oprócz PZM do dysponowania nazwą PPP ATV PZM.Celem zawodów jest oczywiście rywalizacja sportowa, ale także szkolenie, którego efektem ma być podniesienie poziomu bezpieczeństwa jazdy w terenie oraz nauka dbałości o środowisko naturalne (np. rozścielanie wykładziny pod naprawianym quadem, by zapobiec wyciekom płynów i olejów do gruntu, używanie pasów do opasywania drzew). Przed każdą rundą odbywać się będą (nieobowiązkowe) kursy techniki poruszania się quadem i alternatywnych sposobów pokonywania przeszkód, szybkiej pomocy medycznej oraz nawigacji.


Wpisowe

Przeprawowe Mistrzostwa Polski - Klasa Extreme i Adventure - jeden zawodnik- 750 PLN
Przeprawowy Puchar Polski - Klasa Fun - jeden zawodnik- 750 PLN

Cena za bankiet dla osób towarzyszących - 120 zł / osoba

Wpisowe uczestników PMP i PPP obejmuje koszty organizacyjne imprezy, sędziowanie, prawo do korzystania z terenów, prawo do nagród stosownych do zajętego miejsca, udziału w bankiecie przewidywanym w czasie ceremonii wręczania nagród, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, bluzę zawodniczą MX wraz z nadanym indywidualnym nr startowym (Zawodnik ma obowiązek przebywania na trasie w otrzymanej przez Organizatora w bluzie zawodniczej MX, z nadanym indywidualnym numerem startowym. Zawodnikowi, w ramach opłaty wpisowej, przysługuje jedna bluza zawodnicza MX w sezonie. Istnieje możliwość zakupu kolejnej bluzy. Koszt 1 szt. 160 zł brutto), dozorowany park maszyn w godzinach ustalonych w harmonogramie rundy, ciepły posiłek na trasie, ubezpieczenie NNW od uprawiania sportów ekstremalnych (15 000 zł na wypadek śmierci nnw, oraz 20 000 zł trwały uszczerbek na zdrowiu). Wpisowe nie obejmuje kosztów paliwa i dojazdu oraz zakwaterowania uczestnika.


Baza noclegowa
Baza rajdu mieścić się będzie w pałacu w Wojciechach http://www.palac-wojciechy.eu/

Rezerwacja
tel. 89 616 98 50
e-mail: sadkowo@interia.pl

Rezerwacja noclegów będzie możliwa dopiero po dokonaniu opłaty wpisowej na zawody. Noclegi nie są wliczone w cenę opłaty wpisowej.

Dodatkowa baza noclegowa blisko bazy rajdu:
Pałac w Bieniaszach http://bieniasze.pl/

Rezerwacja
tel. 89 616 98 50
e-mail: sadkowo@interia.pl

Rezerwacja noclegów będzie możliwa dopiero po dokonaniu opłaty wpisowej na zawody. Noclegi nie są wliczone w cenę opłaty wpisowej.
Pozostała baza noclegowa:

Gospodarstwo agroturystyczne "MAURIN" położone jest w urokliwej miejscowości Bieniasze nad Jeziorem Bieniaskim, 5 km od Miłakowa.
http://www.maurin.pl/

Siedlisko "Kwaśnie jabłko"http://www.kwasnejablko.pl/oferta.html

Miła Dolina- Agroturystyka http://www.miladolina.pl/pl/
Adrs: Książnik 73a, 14-310 Miłakowo
Telefon 516 424 333

Agroturystyka Stare Bolity - Dobrowolski Jarosław
https://www.polska.travel/en-gb/agrotou ... -jaroslaw/
+48 897587327
ul. Stare Bolity 7
Stare Bolity 14-310

Mazurska Knieja. Gospodarstwo agroturystyczne https://meteor-turystyka.pl/mazurskakni ... ,roje.html
Adres: 14-310 Roje; 21
Telefon: 89 672 60 49

Narie Resort & Spa ***** http://narieresortspa.pl/hotel
Wilnowo 34, 14-300 Morąg
Tel. 89 758 01 73
Kom.+ 48 572 942 696


Hotel Klekotki, Restauracja, SPA http://klekotki.com.pl/
Adres: Klekotki 1, 14-407 Godkowo
Telefon: 55 249 00 00

Hotel Pruski ***
http://hotelpruski.pl/
Adres: ul. 1 Maja 57, 11-130 Orneta
tel. 55 242 31 76
+ 48 669 998 592

Cztery Pory Roku ***Hotel & Restauracja http://www.czterypory.eu/
Adres: Braniewska 12, 11-130 Orneta
Telefon: 55 235 15 24


Hotel „Irena” http://www.hotelirena.pl/
Adres: Wróblewskiego 4, 14-300 Morąg
Telefon: 89 757 48 55

Hotel ELEKTOR** http://elektor.info.pl/
Adres: Władysława Jagiełły 12, 14-300 Morąg
Telefon: 89 757 33 35

Vertigo Narie. Pensjonat
Adres: Kretowiny 29 Kretowiny / Morąg
Telefon: 89 758 24 40


Hotel***Kopczyński hotelkopczynski@wp.pl
ul. Orła Białego 18
11-040 Dobre Miasto
tel./fax +48 89 513 33 13

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przed wysłaniem zgłoszeń proszę o uważne przeczytanie regulaminów, które są dostępne w załącznikach. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu w całości. 
Limit miejsc ograniczony do 100 zawodników. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji/ selekcji uczestników bez podania przyczyny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta Zgłoszeniowa do PRZEPRAWOWYCH MISTRZOSTW POLSKI ATV PZM dostępna jest tutaj

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeNWYOEdu09ShLhpUXRM9PEl1uMvtyj3IDyQixqm93KBQ9EQ/viewformKarta Zgłoszeniowa do PRZEPRAWOWEGO PUCHARU POLSKI ATV PZM dostępna jest tutaj  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecy65cEBbAAEQ0l1S93EpIXh9-KiqgylxWrZf9LtKOe9JcoA/viewform

 

A A A

Harmonogramy I Rundy dostępne są w załączonych plikach 

A A A

 1st Round of Polish Crossover Championships ATV PZM Can-Am, class Extreme and Adventure  (PMP ATV PZM)

1st Round of Polish Crossover Cup ATV PZM  Can- Am, class Fun (PPP ATV PZM)


 

Dates:

1st Round Miłakowo k/ Olsztyna  15-17.06.2018

2nd Round Szelement k/Suwałk  19-21.10.2018

 

Polish Crossover Championships and Cup is a series of terrain, turistic and navigation events for ATV users.

Purpose of organizing the Polish Crossover Championships and Cup is to learn and increase the level of navigation and improvement of teamwork driving skills in  off-road conditions. Polish Crossover Cup is designed to allow competition for those who have no experience in rallying and prepare and choose future participants to take part in the Polish Crossover Championships ATV PZM.

 PPP ATV PZM and PMP ATV PZM is owned by Polish Motor Association (Polski Zwiazek Motorowy) PZM in brief.

The organizer, indicated by decision of GKSPiT PZM, to implement the PMP ATV PZM is Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców ATV Polska (Polish ATVs Association) also called ATV Polska.

ATV Polska has the exclusive right, besides PZM to dispose the name of PPP ATV PZM.

This edition will be embellished with beautiful views of the pastures, superior accommodation and excellent company of people positively crazy. On Saturday evening the players will meet at the awards ceremony, which is always a great opportunity to integrate.

 

General rules:

Polish Championships: Class Extreme and Adventure

As part of the Crossover Championships ATV PZM, for those riders who have already liked cross-country rivalry, in this year's competition series we create a division into two classes: Extreme and Adventure - both classes will have a Master rank. The routes for the PMP Extreme and PMP Adventure classes will differ from each other by their degree of difficulty.

Class PMP Extreme:
In the PMP Extreme class, two or three persons in the team can start. In the Extreme class, any quad with 4x4 drive is allowed to start. To qualify for the ATV Extreme class, the participant must provide the name of at least one crossing or sports event recognized by the organizer, in which he has previously participated or have a recommendation from a known player organizer. For the start in the Extreme class will be allowed players who has at least 16 years old and meet the requirements of the regulations in the field of driving privileges. Participants of the PMP Extreme class move along the PMP Extreme class route.

Class PMP Adventure: 
Two or three persons in the team can start in the PMP Adventure class. In the PMP Adventure class, any quad with 4x4 drive is allowed to take off. Minimum age of the participant - 16 years of age, category B1 driving license. The consent of a parent or legal guardian is required. Participants of the PMP Adventure class move along the PMP Adventure class route.

Warning! Taking into account the players' requests to ensure PMP Adventure participants equal chances of fighting for the podium, PMP Adventure competitors who stood on the podium of the PMP General Classification in 2016 and 2017 can not participate in the PMP Adventure class.

Exception: competitors from the podium of the General Classification of PMP 2016 and 2017 can start in the PMP Adventure, provided that they report in a team with a player who in the above-mentioned years did not compete in PMP.


Polish Crossover Cup:

Class PPP FUN
We know that some users who have quads of less-known brands, never used to cross the rallies before, have been so far afraid of entering our routes. It is for such people we dedicate a new class - the Polish Cup FUN class.

PPP Class FUN: In the PPP FUN class, there may be people who have never participated in rallies or want to participate in competitions only for recreation. Just have any quad brand with 4x4 drive. The limit of team members is max. 5 people. Minimum age of the participant - 16 years of age, category B1 driving license. The consent of a parent or legal guardian is required. The PPP FUN class gets easy stamps. In the PPP FUN class, the willingness to play together in the field is important, to see the rivalry and participation in a joint feast.

Rules of competition and classification:
The competition is to overcome the trace route entered by the organizer to the GPS device player and finding points in the area marked as EPK. All you need is one GPS device per team.

The organizer supports the following Garmin GPS models:Etrex, Series 60, Series 62, Series 64, Series 76, Series 276, Colorado Series, Montana Series, Oregon Series. Dakota, EDGE, ZUMO 400, ZUMO 500. TwoNav: Delta and Aventura. TwoNav users are kindly asked to inform the organizer in advance in order to verify if the device model is also supported. The rally office does not support car type receivers. GPS receivers must have charged batteries / rechargeable batteries. They must also be cleared from previously saved tracks and waypoints. In the case of depositing GPS receivers with previously unrecorded tracks and waypoints, the organizer will independently wipe the device's memory.

The basic principle of rivalry and classification of players is to get the maximum amount of EPK (Electronic Control Points) at the time set by the organizer by registering their readings in RSG devices (Seven Guard Recorder) sealed to each vehicle. The readout is possible after bringing the vehicle closer to the distance of approx. 0.5 m to the place of attachment of the EPK.

The start of the route takes place in teams. Creating teams aims to increase the safety of participants moving along an extreme route. 
Point classification is individual. In the Classification, only the individual results of individual team members will be taken into account for counting the results. Players have the right to create new teams on each round. The absence of any member of any team in the round does not lead to a decrease in the General Classification remaining players from the team. In the event of a team disintegration after any round, the team members leave by taking their number of points. There is a possibility of changing the class during the season, however the participants lose the points gained in previous rounds.

Both experienced players and people who are just taking their first steps on the off-road are invited to participate in the competition. Crossover riding on quads has been classified by PZM as popular sports, so the competitors do not have any licenses, while the participant's equipment will be needed with homologated helmet and spine protector and a vehicle meeting the loudspeaker requirements, in accordance with the regulations for moving around protected areas.

The regulations are available in attachment. 

 

Entry Fee

Polish Crossover Championships ATV PZM Can-Am  (PMP ATV PZM) – one competitor – 750 PLN

Polish Crossover Cup ATV PZM  Can- Am (PPP ATV PZM)– one competitor – 750 PLN

 The price for a banquet for accompanying persons - 120 PLN / per person

 The entry fee of participants of PMP and PPP covers organizational costs of the event, refereeing, the right to use the land, the right to awards appropriate to the gained place, participate in the banquet at the time of the award ceremony, professional medical coverage, a MX sweatshirt to competing along with individual startup number ( the riders are required to stay on the route in MX sweatshirt, with individual start number gived by the Organizer.

 The competitor, in the framework of the registration fee, is entitled to one MX sweatshirt for the whole season. You can purchase another one. The cost of 1 pc. 160 PLN gross), guarded machine park hours of scheduled rounds, a hot meal on the route, accident insurance for extreme sports (15 000 PLN to death accident, and 20 000 PLN- permanent health damage). The entry fee does not include fuel costs, travel and accommodation participant.

 Warning! Communication for the competitors in the PPP and PMP regarding MX Sweatshirts.

 For competitors in the Polish Cross-over Championships and Polish Cross-over Cup  are prepared MX sweatshirts with name and individual start number. The cost is included in the price of the entry fee. Start numbers will be assigned in the order of applications on the start list, confirmed by a registration fee. Sizes will be collected via application form for the competition.

 

Application forms:

1st Round of Polish Crossover Cup Fun ATV PZM Can- Am (PPP ATV PZM)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecy65cEBbAAEQ0l1S93EpIXh9-KiqgylxWrZf9LtKOe9JcoA/viewform

  1st Round of  Polish Crossover Championships ATV PZM Can-Am  (PMP ATV PZM)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeNWYOEdu09ShLhpUXRM9PEl1uMvtyj3IDyQixqm93KBQ9EQ/viewform

 Sending the application is tantamount to accepting the terms and conditions of the Regulations in their entirety. 

 

Accommodation:

Dodatkowa baza noclegowa:
Gospodarstwo agroturystyczne "MAURIN" położone jest w urokliwej miejscowości Bieniasze nad Jeziorem Bieniaskim, 5 km od Miłakowa.
http://www.maurin.pl/

Siedlisko "Kwaśnie jabłko"http://www.kwasnejablko.pl/oferta.html

Miła Dolina- Agroturystyka http://www.miladolina.pl/pl/
Adrs: Książnik 73a, 14-310 Miłakowo
Telefon 516 424 333

Agroturystyka Stare Bolity - Dobrowolski Jarosław
https://www.polska.travel/en-gb/agrotou ... -jaroslaw/
+48 897587327
ul. Stare Bolity 7
Stare Bolity 14-310

Mazurska Knieja. Gospodarstwo agroturystyczne https://meteor-turystyka.pl/mazurskakni ... ,roje.html
Adres: 14-310 Roje; 21
Telefon: 89 672 60 49

Narie Resort & Spa ***** http://narieresortspa.pl/hotel
Wilnowo 34, 14-300 Morąg
Tel. 89 758 01 73
Kom.+ 48 572 942 696


Hotel Klekotki, Restauracja, SPA http://klekotki.com.pl/
Adres: Klekotki 1, 14-407 Godkowo
Telefon: 55 249 00 00

Hotel Pruski ***
http://hotelpruski.pl/
Adres: ul. 1 Maja 57, 11-130 Orneta
tel. 55 242 31 76
+ 48 669 998 592

Cztery Pory Roku ***Hotel & Restauracja http://www.czterypory.eu/
Adres: Braniewska 12, 11-130 Orneta
Telefon: 55 235 15 24


Hotel „Irena” http://www.hotelirena.pl/
Adres: Wróblewskiego 4, 14-300 Morąg
Telefon: 89 757 48 55

Hotel ELEKTOR** http://elektor.info.pl/
Adres: Władysława Jagiełły 12, 14-300 Morąg
Telefon: 89 757 33 35

Vertigo Narie. Pensjonat
Adres: Kretowiny 29 Kretowiny / Morąg
Telefon: 89 758 24 40


Hotel***Kopczyński hotelkopczynski@wp.pl
ul. Orła Białego 18
11-040 Dobre Miasto
tel./fax +48 89 513 33 13

We invite You!

 Organizer: Polish Motor Association (Polski Związek Motorowy) PZM in brief.
Director: Dorota Lechowicz-Gustab
Main Referee: Jacek Bujański
Machine Park Manager:Norbert Mikulski Motomikulski.pl
President of the Calculation Commission : Monika Mańkowska
Member of Calculation Commision:Patryk Woźniak
Medical cover:Off Road Rescue Team
Service Area:MOTO-MOTO
Honorary patronage was taken by the mayor of the Miłakowo Aleksander Gawryluk